Konspekt lekcji z przyrody

Temat: Maszyny proste

Klasa VI c ; Czas: 45 min.

Opracowała : Mirosława Żmudzińska

 

Cele operacyjne ucznia:

A-      wymienia kilka maszyn prostych; wyszukuje w słownikach informacje

B-      wskazuje maszyny proste w spotkanych na co dzień urządzeniach; wskazuje różnicę między wynalazkiem a odkryciem

C-      opisuje działanie maszyn prostych

D-      wyjaśnia, dlaczego maszyny proste, zmniejszając siłę potrzebną do wykonania pracy, nie zmniejszają pracy.

 

Formy pracy: grupowa

Materiały: długa linijka, równie pochyłe nachylone pod różnym kątem, gwóźdź ok. 10cm, kartka papieru, nożyczki, samochodzik zabawka, siłomierz.

 

Fazy lekcji:

 

I. Wstępna.

1.       Czynności organizacyjne- sprawdzenie obecności.

2.       Pogadanka na temat „Co to jest maszyna prosta?”

       Maszyny proste to urządzenia ułatwiające pracę. Kiedy siła działa na dane ciało fizyczne wywołuje skutki, np. wprawia je w ruch lub odkształca, mówimy o wykonaniu pracy. Następuje wówczas przeniesienie energii z jednego ciała na drugie. Żadne  maszyny nie pozwalają wykonać większej pracy niż sami w nią „włożyliśmy”. Korzyści z użycia takiej maszyny polegają na tym, że można użyć mniejszej siły, ale siła ta działa na dłuższej drodze, a praca pozostaje ta sama. Wyróżniamy maszyny: dźwignię, koło, przekładnię, klin, równię pochyłą i śrubę.     

 

II. Zasadnicza

1. Podanie tematu lekcji.

2. Podział klasy na grupy i rozdanie kart pracy.

3. Uczniowie wyszukują definicje w słownikach i leksykonach wynalazek i odkrycie.

Wynalazek to nowe rozwiązanie techniczne.

Odkrycie- opisane  i wiarygodnie dowiedzione zjawisko fizyczne występujące w naturze.

 

4. Postawienie pytania „Czy linijka może być maszyną prostą?”

 

Odpowiedzią na pytanie jest wykonanie ćwiczenia według instrukcji:

Oprzyj linijkę o leżący ołówek na ławce. Na jednym końcu linijki połóż monetę 2 zł. Sprawdź ile takich monet musisz położyć na drugim końcu, aby przeważyć monetę. Wykonaj doświadczenie podpierając linijkę w różnych punktach. Wyniki zanotuj w tabeli:

 

Długość ramienia, na którym położono monetę A

Długość ramienia, na którym położono przeciwwagę  B

Stosunek długości ramion A:B

Liczba monet użytych jako przeciwwagę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek: siła do wykonania pracy jest tyle razy mniejsza, ile ramię, na które działa siła, jest dłuższe od ramienia, na którym położono obciążenie. 

 

   Zadanie 1

Co musi zrobić Kasia , aby zrównoważyć Wojtka?

 

           

 

 

 

 

 

Odp.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2.Przeprowadź doświadczenie według instrukcji:

 

Ułóż deskę na sosie książek. Zaczep siłomierz o wózek i wciągaj go po równi pochyłej nachylonej pod różnym kątem. Zapisz siłę użytą do wciągania wózka oraz zmierz kąt równi

.

Przypomnienie:     Niuton  (N) – jednostka siły w układzie SI

Niuton to siła, z jaką Ziemia przyciąga na swej powierzchni ciało o masie 102 g ( 0.102 kg )

                                           

Kąt nachylenia równi (0)

Siła (N)

 

 

 

 

 

 

 

     Wniosek: Wciągając ciężar po równi, zwłaszcza nachylonej pod bardzo małym kątem, używamy mniejszej siły, wydłuża to jednocześnie drogę, jaką musimy pokonać.

 

3.       Przeprowadź doświadczenie według instrukcji:

 

Przygotuj gwóźdź około 10cm. Wytnij z papieru trójkąt prostokątny – krótsza przyprostokątna powinna być równa długości gwoździa. Nawiń papier na gwóźdź. Czy wycięty trójkąt kojarzy ci się z maszyną prostą? Jaką? Co przypomina ci wzór tworzony brzeg papieru na powierzchni gwoździa?

 

Wniosek: Uzyskany przedmiot to śruba. Gwint śruby jest równią pochyłą nawiniętą na walec, dlatego łatwiej ją wkręcić lub wykręcić, niż wbić czy wyciągnąć gwóźdź z podłoża.

 

Zadanie 2

 

W przedstawionych na ilustracjach urządzeniach możesz rozpoznać maszyny proste.

W niektórych z nich możesz rozpoznać kilka maszyn prostych. Podaj jakie? Nożyce to dwustronna dźwignia i klin.

 

 

Nożyce - ………………………………………………………………………………………

Miecz ………………………………………………………………………………………….

Klucz nastawny ……………………………………………………………………………….

Waga ………………………………………………………………………………………….

Taczka ………………………………………………………………………………………..

Nóż …………………………………………………………………………………………..

Scyzoryk …………………………………………………………………………………….

Rower ……………………………………………………………………………………….

 

III. Podsumowanie

Maszyny proste, z którymi spotykamy się najczęściej, to dźwignia dwustronna, dźwignia jednostronna i równia pochyła. Stanowią one element składowy wielu dobrze nam znanych urządzeń. Maszyny proste zmniejszają siłę potrzebną do wykonania pracy, ale nie zmniejszają ilość wykonywanej pracy.