Historia szkoły

Dnia 2 września 1974 r. odbyło się uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 15.


Szkoła zlokalizowana jest w dzielnicy Piaskowa Góra przy ulicy Hirszfelda 1. Z chwilą uruchomienia utworzono w niej 24 oddziały klasowe, w których uczyło się 665 uczniów. Dyrektorem szkoły została mgr Alicja Szulczyk – Krawuczke. Grono pedagogiczne liczyło 28 nauczycieli.

W roku szkolnym 1981/1982 szkoła odnotowała rekordową liczbę uczniów – 1193, którzy uczyli się w 37 oddziałach klasowych (średnio 32,24 ucznia w klasie, zmianowość wynosiła 1,54; w szkole uczyło wówczas 43 nauczycieli).

Od dnia 1 września 1982 r. dyrektorem szkoły została mgr Maria Budzyń.


Z okazji jubileuszu dziesięciolecia, w dniu 29 maja 1984 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jana Kochanowskiego. W tym dniu szkoła otrzymała również sztandar ufundowany przez Rodziców, odsłonięto tablicę pamiątkową.


Eksponaty i wytwory twórczości dziecięcej związane z Janem Kochanowskim prezentowane są w Izbie Patrona, zaprojektowanej przez p. Erwina Jeża, Rodzica uczennicy szkoły. Izbę wykonał zakład opiekuńczy – Przedsiębiorstwo Robót Montażowych „Szkłomont”. Autorem popiersia Jana Kochanowskiego jest p. Jerzy Akińcza – również Rodzic naszej uczennicy.

W tym okresie powstała pieśń szkoły, której słowa napisała nauczycielka p. Stanisława Ciągło, a muzykę skomponował p. Michał Klaus – nauczyciel muzyki.


W czerwcu 1989 r. została otwarta Izba Pamięci Narodowej. Są w niej eksponowane dokumenty, zdjęcia, odznaczenia pochodzące z okresu II wojny światowej i okresu powojennego.
W 1990 r. jako pierwsza szkoła podstawowa w Wałbrzychu wprowadziliśmy nauczanie języka zachodnioeuropejskiego. Obecnie oferujemy bezpłatne nauczanie języka niemieckiego, angielskiego lub francuskiego już od klasy pierwszej.
W listopadzie 1991 r. uczniowie klasy VI a zostali zaproszeni przez charytatywną instytucję w Niemczech na miesięczny wyjazd do miejscowości BAD KLEINEN, gdzie doskonalili język niemiecki i poznali specyfikę szkolenia w niemieckich szkołach. Dziećmi opiekowały się nauczycielki: p. Małgorzata Błaż, p. Joanna Soja, p. Aleksandra Szymczak.

W roku szkolnym 1990/1991 rozpoczęła swoją działalność redakcja gazety szkolnej „Nasza Buda”. Jej pierwszym redaktorem naczelnym była Monika Smekot – wówczas uczennica klasy VI, obecnie studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Do 1994 r. opiekunem gazety była nauczycielka Dorota Sroka, w latach 1994-1999 – p. Joanna Soja. Od 1999 r. do chwili obecnej pieczę nad kołem redakcyjnym sprawuje p. Halina Nowak – nauczycielka j.polskiego.

W roku szkolnym 1991/1992, w związku ze stworzeniem takiej możliwości przez stosowne rozporządzenie Ministra Edukacji, rozpoczęliśmy w kl. VII i VIII naukę informatyki (w miejsce techniki). Było to możliwe dzięki zakupieniu przez Rodziców dwóch komputerów. Dały one początek naszej pracowni komputerowej.

Z dniem 7 września 1991 r. szkoła zaczęła funkcjonować jako Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 im Jana Kochanowskiego.

W lutym 1994 r. przedstawicielki gazety szkolnej Anita Chwiejczak i Monika Smekot pod opieką p. Doroty Sroki zostały zaproszone przez TVP do udziału w programie telewizyjnym „5-10-15”.

20 kwietnia 1994 r. jako jeden z pierwszych w Polsce rozpoczął swoją działalność Szkolny Klub Europejski. Klub działa dwutorowo: w klasach 0 – III opiekunem jest p. Elżbieta Motylińska, w kl. IV – VI p. Joanna Soja.

1 czerwca 1994r. w nagrodę za najlepsze prace literackie na temat poszanowania praw dziecka sześciu uczniów naszej szkoły reprezentowało Wałbrzych w obradach I Parlamentu Dziecięcego w gmachu Sejmu w Warszawie. Owocem pozakulisowych spotkań „młodych parlamentarzystów” z członkami rządu było nawiązanie korespondencji z ówczesnym premierem, p. Waldemarem Pawlakiem i posłem p. Jackiem Kuroniem.

Do dnia dzisiejszego w obradach Sejmu brało udział 12 uczniów naszej szkoły.

W listopadzie 1994 r obchodziliśmy jubileusz 20 – lecia szkoły.

W styczniu 1996 r. nastąpiło przejęcie szkoły przez Gminę Wałbrzych.

W roku szkolnym 1997/1998 w konkursie zorganizowanym przez PCK zdobyliśmy tytuł „SUPER SZKOŁA ROKU”.

W grudniu 1999 r. uroczyście świętowaliśmy jubileusz 25-lecia istnienia szkoły.

Od 1 września 1999 r. – w związku z wprowadzeniem reformy systemu edukacji -szkoła działa jako sześcioklasowa publiczna szkoła podstawowa. Do tej pory mury szkoły opuściło 3772 absolwentów, w tym:

3185 uczniów klas ósmych

587 uczniów klas szóstych ( w wyniku reformy oświaty ).

W tym okresie w szkole rozpoczyna działalność Uczniowski Klub Sportowy „JANKOR”, przeniesiony w wyniku reformy ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej Nr 32. Opiekunem klubu jest p. Waldemar Jabłoński.

W roku 2000 za osiągnięcia w Europejskim Konkursie Szkolnym „Europa w szkole” otrzymaliśmy, jako jedna z pięciu szkól w Polsce nagrodę pieniężną ufundowaną przez prezesa Telewizji Polskiej S.A. w wysokości 4.000 zł na zakup sprzętu audiowizualnego.

8 marca 2002r. szkoła została włączona do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.

Certyfikat z rąk wicemarszałka Urzędu Marszałkowskiego, pana Leszka Ryka odebrała delegacja w składzie:

p. Bożena Walczak
p. Celina Maciejewska
p. Joanna Soja
Kaja Dróżdż

dyrektor szkoły
szkolny lider wspierania uzdolnień
bibliotekarz
przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

10 kwietna 2002 r. nasi uczniowie pisali pierwszy w zreformowanej szkole SPRAWDZIAN w klasie szóstej. Uzyskując 32,8 punktów na 40 możliwych wykazali się bardzo dobrymi wiadomościami i umiejętnościami (kl. VI d – 35,4 pkt.), średni wynik w Wałbrzychu – 29,1, w województwie dolnośląskim – 29,9, w kraju – 29,5 pkt. Aż sześciu uczniów uzyskało wynik maksymalny.

7 czerwca 2002 r. szkoła została wpisana do Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i uzyskała certyfikat.

W październiku 2002r. nauczycielka języka polskiego, pani Celina Maciejewska – lider wspierania uzdolnień oraz WDN – otrzymała wyróżnienie w pierwszym wojewódzkim konkursie „Nauczyciel zDolnego Ślązaka”.

W roku szkolnym 2002/2003 szkoła brała udział w akcji „Szkoła z klasą” organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.

Na podstawie decyzji komisji przyjmującej sprawozdania z dnia 10 października 2003 roku szkoła otrzymała tytuł „Szkoła z klasą”

„Od maja 2003r. przystąpiliśmy do klubu „SZKÓŁ UCZĄCYCH SIĘ”.
Program prowadzi Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
W dniu 4 listopada 2003r. odbyła się uroczysta prezentacja RAPORTU będącego wynikiem mierzenia jakości pracy szkoły i zakończeniem realizacji I etapu programu.”

„W listopadzie 2003r. nauczycielka przyrody, pani Alicja Dziachan – opiekun Samorządu Uczniowskiego – została laureatką wojewódzkiego konkursu „Nauczyciel zDolnego Ślązaka”.

W maju 2004r. obchodziliśmy jubileusz X – lecia Szkolnego Klubu Europejskiego.

7 grudnia 2004r. obchodziliśmy jubileusz 30 – lecia szkoły. Galeria zdjęć

1 września 2006r. funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr Paweł Łuczyński.

W dniu 12 października 2006 odbył się Szkolny Festiwal Nauki.

10 listopada 2006r. uczniowie naszej szkoły uczcili 88 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Swój szacunek wobec Kraju okazali układając kontury Ojczyzny, a także odśpiewując hymn narodowy.

„Człowiek jest wielki nie przez to kim jest, ale przez to, czym dzieli się z innymi”- myśl ta to doskonałe podsumowanie wieloletniej pracy pani Jolanty Wilk, która choć pełniła funkcję wicedyrektora szkoły, to tak naprawdę była wspaniałą przyjaciółką wszystkich nauczycieli i najlepszym przyjacielem dzieci. 30 listopada zapewne na długo pozostanie w Jej pamięci, ponieważ właśnie wtedy przyjęła kosze nie tylko kwiatów, ale przede wszystkim podziękowań i życzeń.

Telekamery, Muflony, Oskary to tylko niektóre z wyróżnień znanych nam od dawna. Każdy z nas lubi być doceniany, a każda pochwała motywuje nas do dalszej pracy. Również w przypadku uczniów. Niektórzy z nich wkładają wiele wysiłku w to, aby być zauważonym i docenionym. I tak się stało. Na uroczystym apelu podsumowującym I semestr nie zabrakło dowodów uznania.

Paweł Holewa z klasy VI b wziął udział w wyjeździe (11 – 13 maja) do Warszawy zorganizowanym przez Wałbrzyski Komitet Europejski dla uczniów, którzy uczestniczyli w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej i Parlamencie Europejskim.

17 maja przyjechała do naszej szkoły grupa uczniów i nauczycieli z czeskiej szkoły podstawowej z Hradec Králové. Wizyta odbyła się w ramach projektu „Poznawanie aspektów kulturowych, edukacyjnych oraz historycznych dotyczących regionu przygranicznego Wałbrzych (…)”.

W czwartkowe popołudnie (14.06.2007r.) uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach z cyklu „Hans, Jirﬞi, Jan sąsiadami” przygotowanych przez panią Joannę Jankowską nauczyciela historii.

W sobotę 1 września 2007 r. uczniowie naszej szkoły przygotowali scenariusz artystyczny z okazji 68 Miejskiej Rocznicy Obchodów Wybuchu II Wojny Światowej. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło prezydenta Wałbrzycha – pana Piotra Kruczkowskiego oraz przedstawicieli Straży Miejskiej, jak również grona kombatantów.

Z okazji 89. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie naszej szkoły przygotowali apel upamiętniający ten szczególny dzień 11 listopada 1918 roku. Jednocześnie czwartoklasiści uczestniczyli w miejskich obchodach tego święta. Maszerowali ulicami Wałbrzycha, modlili się za Ojczyznę podczas Mszy Świętej w kościele pw. św. Aniołów Stróżów, a następnie złożyli kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości na Placu Kościelnym.

Szósta edycja konkursu „Być Kimś I” organizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Wałbrzychu dobiegła końca. W konkursie wzięli udział uczniowie, którzy imponują swoją wiedzą i osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce. Konkurs jednak organizowany jest dla uczniów pragnących kontynuować naukę w XIII Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 2 im. Hugo Kołłątaja w Wałbrzychu.

Delegacja naszej szkoły uczestniczyła w uroczystościach odsłonięcia Pomnika Pamięci Górnictwa Wałbrzyskiego.

W dniach 06.03-08.03 2008 Anna Cichalewwska uczestniczyła razem z nauczycielem j. polskiego, panią Celiną Maciejewską w finale II Ogólnopolskiego Konkursu Językowego „Słowo Daję”. Była jedyną przedstawicielką z Wałbrzycha. Finał konkursu składał się z dwóch części: testu oraz prezentacji przed publicznością. Za część zamkniętą otrzymała 36 punktów, natomiast jej wypowiedź została oceniona na 7 punktów.

Nasz wspaniały papież Jan Paweł II uczył nas miłości do Jezusa Chrystusa i do bliźnich. Teraz z niecierpliwością czekamy, by ogłoszono Go świętym. Chcąc uczcić pamięć naszego ukochanego Ojca, spotykamy się co roku, w dniu jego śmierci, na wspólnej modlitwie

Jesteśmy szkołą należąca do Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia i Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Wałbrzyskiego. Fakt ten stał się jednym z motywów zorganizowania dla naszych uczniów interdyscyplinarnych warsztatów o tematyce słowiańskiej. Odbyły się one w weekend 16 – 18 maja, w schronisku Andrzejówka.