Administracja i obsługa

ADMINISTRACJA

Dokumentacja administracyjno – księgowa prowadzona jest przez pracowników administracji szkoły:

Kierownik gospodarczy p. Halina Skrabska przyjmuje interesantów

poniedziałek – piątek 700 – 1400

Sekretarz szkoły p. Magdalena Podralska załatwia sprawy uczniowskie w czasie długich przerw (z wyjątkiem piątku).

SEKRETARIAT SZKOŁY jest czynny dla interesantów w dniach:

poniedziałek – czwartek 900 – 1500

w piątek – praca w archiwum szkolnym.

OBSŁUGA

Za ład i porządek w szkole oraz właściwe utrzymanie terenów zielonych wokół szkoły odpowiadają pracownicy obsługi:

Woźna, Panie Sprzątające, Szatniarz, uszkodzony sprzęt naprawia Pan Konserwator

Nad bezpieczeństwem dzieci w czasie przechodzenia przez ulicę czuwa Strażnik przejść pieszych.