Kadra kierownicza

DYREKTOR

    • Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
    • Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
    • Reprezentuje szkołę na zewnątrz.
    • Sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

Dyrektor – mgr Paweł Łuczyński

Wicedyrektor – mgr Kamila Chyczewska-Cybura

Wicedyrektor – mgr Katarzyna Borcoń

Dyrekcja przyjmuje interesantów:

od poniedziałku do czwartku w godzinach 11.30 – 15.00
oraz w czasie zebrań z Rodzicami w godzinach 16.30 – 18.00